سامانه مدیریت فضای سبز شهری

این سامانه که به صورت یک اپلیکیشن اندروید میباشد، به مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات مکانی و توصیفی مربوط به فضای سبز و المان های شهری میپردازد و با ساختار داینامیک قابلیت برداشت و ممیزی اطلاعات پدیده ها، اصلاح و افزودن اطلاعات توصیفی از قبیل افزودن فیلد ها و ... را دارد. همچنین امکان مدیریت کاربران را برای مدیران فراهم می آورد. قابلت نمایش عوارض ثبت شده در اپلیکیشن نیز وجود دارد که بسته به نیاز شما درون خود سامانه یا در سامانه های دیگر از قبیل ژئوتاژک نمایش داده می شود.

قابلیت ها

1. نمایش عوارض روی نقشه
2. برداشت و ممیزی عوارض
3. مدیریت اطلاعات توصیفی
4. ویرایش اطلاعات توصیفی
5. مدیریت کاربران
6. گزارشگیری کلی
7. قابلیت افزودن ماژول و امکانات مورد نیاز شما
8.مدیریت و افزودن لایه های جدید

تصاویر

درخواست دمو

برای دریافت دمو، تست قابلیت ها و ماژول های سامانه مدیریت فضای سبز و دریافت اطلاعات تکمیلی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.