سامانه مدیریت آسفالت شهری

سامانه مدیریت، گزارشگیری و نظارت بر اطلاعات مربوط به پیمانکاران طرح های اسفالت مناطق و نواحی شهرداری ها، یک سامانه تحت وب است که به شهرداری ها کمک می کند تا اطلاعات مربوط به پیمانکاران طرح های اسفالت مناطق و نواحی شهرداری ها را به صورت مرتب و سازماندهی شده در اختیار داشته باشند. این سامانه شامل چندین بخش است که هر بخش به گونه ای طراحی و اجرا شده است که قابلیت گزارشگیری از عملکرد پیمانکاران ، پیشرفت پروژه ها و مدیریت آن ها را دارا میباشد.

قابلیت ها

1.مدیریت و نظارت بر کاربران
2.برسی پیشرفت پروژه ها
3. گزارشگیری از پروژه ها
4. دریافت اطلاعات مکانی مربوط به پروژه ها

تصاویر

درخواست دمو

برای دریافت دمو، تست قابلیت ها و ماژول های سامانه مدیریت آسفالت شهری دریافت اطلاعات تکمیلی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.