شهرداری کرمان (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)
ژئوپرتال شهروندی شهرداری کرمان

شهرداری کرمان به منظور مرتفع نمودن نیاز شهروندان در زمینه جست و جوی مکانی و تسهیل دسترسی و یافتن زیر ساخت های شهری اقدام به سفارش اختصاصی سازی ژئوپورتال نزد شرکت سافا نمود.

چالش ها و راه حل ها

با اختصاصی سازی و شخصی سازی سامانه ژئوپورتال و اضافه نمودن امکانات و ابزار ها و لایه های جغرافیایی مورد نظر این سازمان توانستیم محصول نهایی را طراحی و تولید نماییم.

اطلاعات پروژه

مشتری:

شهرداری کرمان (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)

مکان:

کرمان

ادرس وبسایت:

https://map.kerman.ir