آدرس: یزد. خیابان مطهری. مسجد بیت الاحزان طبقه سوم شرکت دانش بنیان سافا
تلفن تماس: ۰۳۵-۳۶۲۷۳۶۲۶