در این ایام پر استرس و پر از نگرانی، به رسم هر ساله تقویم را ورق زدیم و در صفحه هشتم آبان ماه، نشانی از امید و خاطرات زیبا یافتیم. مفتخریم که هر ساله در تاریخ 08/08، سالروز تشکیل یک جمع از جوانان نخبه، پرانرژی، خلاق، دوست‌داشتنی و سخت‌کوش را جشن بگیریم و آن را به عنوان روز تولد شرکت دانش‌بنیان سافا به ثبت برسانیم. امیدواریم که سال بعد بدون هیچ استرسی از بیماری و با مجموعه بزرگتری این روز را گرامی بداریم.  

پست های مرتبط