حضور شرکت دانش بنیان سافا در اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

شرکت دانش بنیان سافا در اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو با شعار «مهندسی ایرانی،‌ بسوی فردا ها» که از تاریخ ۳۰ دی تا ۳ بهمن ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهدشد، حضور فعال خواهد داشت. بر همین اساس از شما دعوت می‌گردد تا از غرفه این شرکت در سالن خلیح فارس بازدید به عمل آورده و با دستاوردهای علمی این شرکت آشنا گردید.

تصاویر

پست های مرتبط