حضور دز چهارمین دوره از نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

شرکت دانش بنیان سافا در چهارمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند در شهر تهران حضور به عمل اورده و به معرفی خدمات شرکت در زمینه مدیریت داده های مکانی و مدیریت هوشمند شهری پرداخته است.

پست های مرتبط