حضور در هفتمین کنفرانس ملی سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت آب و برق در واحد علوم و تحقیقات
شرکت سافا مفتخر به حضور در هفتمین نمایشگاه ملی gis وزارت نیرو میباشد. در این نمایشگاه به پرزنت نسخه سوم ژئوتاژک و کاربرد ماژول های آن در بحث مدیریت انرژی و آب پرداختیم.
تصاویر

پست های مرتبط