حضور در بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

شرکت دانش‌بنیان سافا در بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی (سازمان نقشه‌برداری کشور) شرکت نمود. سافا، در این رویداد در روز اول میزبان عزیزانی از جمله جناب آقایان نوبخت، محرابی و سجادی بود. در روز دوم، میزبان جناب آقای دکتر جهانگرد، معاون محترم وزیر ارتباطات و جناب آقای دکتر شفیعی، ریاست محترم سازمان نقشه‌برداری بود. در روز سوم، میزبان جناب آقای دکتر شیفعی، ریاست سازمان نقشه‌برداری و جناب آقای دکتر جمور، دبیر نمایشگاه ژئوماتیک 97، بود. همچنین در روز آخر، از شرکت دانش‌بنیان سافا به دلیل حضور در این نمایشگاه تقدیر به عمل آمد.

تصاویر

پست های مرتبط