با حضور ریاست محترم سازمان زمین شناسی کشور غنا و مدیران ارشد آن سازمان  به دعوت شرکت دانش بنیان سافا در ایران، سامانه ژئوتاژک به عنوان سامانه مدیریت داده های مکانی معرفی و با استقبال بسیار خوب هیئت غنایی مواجه شد. در این جلسه که در پارک علم و فناوری اقبال یزد برگزار گردید ضمن ارائه توانمندی های شرکت سافا در حوزه ژئوماتیک گوشه هایی از اقدامات انجام شده در پروژه های مختلف به صورت عملیاتی توسط کارشناسان و متخصصان شرکت سافا ارائه شد.

پست های مرتبط