در راستای همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت دانش بنیان سافا با انجام اقدامات لازم موفق به اخذ مجوز سمتا از مرکز راهبردی سمتا گردید.

پست های مرتبط